i II K H ■1 7 1 I J I JIJT o JJJ» il ISy ZTn .L ej Ha 4 dxJ w f rj K d 7 JT I de Bibliotheek^^ KJ J| JL vï' 0 s w _JL- al /B EL nu A I 5° r brO ~ B i" li aw k X - _Jr’TTT^rTrrr^ V <7 a IlsÊ tÜRÉQ I vJJ'Lc 7 o I' o G AW *0 x- o, Regionaal Archief Alkmaar Kennemerwaard ffi'"'"' dj X IP F; H l X...- Mr A v S 'A 'X/ -H O V A I A 7?A_— J w H r i 7—1 Truitje en Alkmaar li rar t’tkr.Xn t*8u‘v 1 I» O LD E R 7l2x g £2 -k AA I -A v\ ILfapzfc V I 4- ‘zl.j gemeente ALKMAAR^ =s ö\os ^m-Toussa'^d o /t D ’Ad <‘l U ’7 - 7 J 4B o' /J 'Cj 7 P --Ste-5. Jl d »n-v. a <-■ (r a .-'A #*T- vezmteaF ■j!!lWA?d ,^l irraLxaJ-i HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Truitje had tijdens haar leven een haat-liefdeverhouding met haar geboortestad. In haar jonge jaren vond ze Alkmaar maar een achterlijk provinciestadje dat haar op cultureel en historisch gebied niets kon bieden. Ook van haar stadsgenoten had ze geen hoge dunk gezien haar reactie op Potgieters kritiek op De Graaf van Devonshire: ze zag daarin ‘reden genoeg voor de kleingeestigheid der Alkmaarders, om mij nog harder te vallen dan vroeger'. Toen Truitje besloot meer historisch onderzoek voor haar boeken te doen bleek in haar geboortestad nau welijks historisch materiaal voorhanden. ‘Alkmaar is Groenland, en hier is niets te krijgen', klaagde ze in een brief aan E.J. Potgieter. Voor haar bronnen moest Truitje daarom regelmatig uitwijken naar Amsterdam. j ,=j In haar latere leven, toen ze in Den Haag woonde, uitte ze meer waardering voor Alkmaar en koesterde ze toch warme gevoelens voor haar thuisstad. Dit uitte zich in de jaarlijkse bezoekjes en het boek De Alkmaar- sche IVees dat ze in 1854 maakte. Ook in het boek Gideon Florisz liet Truitje zich positief uit over Alkmaar: ‘Alkmaar is mij lief, om alles wat ik er doorleefd en geleden heb, om alles wat ik er heb gevoeld en genoten, wat ik er heb gevonden en zelfs om 't geen ik er heb gemist De gemeente Alkmaar liet al vrij vroeg in Truitjes carrière haar bewondering blijken door de toekenning van het ereburgerschap in 1845. Met die onderscheiding wilde de stad haar prijzen voor haar gave, los van haar politieke en religieuze ideeën die sommigen wel eens tegen de borst stuitten. Uitsnede van de ‘Wandelkaart van Alkmaar en Omstreken' uit 1883, vervaardigd door Willem Karel du Croix en uitgegeven door Herm. Coster Zoon te Alkmaar. Deze kaart is de eerste in een reeks Alkmaarders op de kaart. Zie: www.alkmaardersopdekaart.nl 4. Kennemerpark 33 en 32 en aangrenzend huis 'Toussaint' - begin carrière Deze huizen zijn vernoemd naar de eerste boeken van Truitjes hand. (lees [D]) 1. Begin van de wandeling Geboorthuis (Mient 6) - jeugd en opleiding Hier werd Truitje op 16 september 1812 geboren. Maar door de slechte relatie met haar moeder verliet ze het ouderlijk huis al vroeg... (lees [A] op de achterzijde) 2.Grote of St. Laurenskerk - Religie In de eeuwenoude kerk (1470-1520) is de streng gelovige Truitje gedoopt, woonde ze diensten bij en trouwde ze op 39 -jarige leeftijd met de Haagse schilder Johannes Bosboom. (lees [B]) 3. Buste A.L.G. Bosboom-Toussaint - Eerbetonen Het borstbeeld werd in 1912 onthuld ter gelegenheid van Trui tjes honderdste geboortedag en was onderdeel van een natio naal eerbetoon. (lees [C]) 5. Huize 'Hofdijk', Kennemerpark 31 - literaire vrienden Huis ‘Hofdijk' is vernoemd naar de Alkmaarse dichter Willem Hofdijk. Net als Truitje was hij lid van de ‘Kring van Heiloo'. Door deze kring en via tijdschrift De Gids kwam Truitje in aanraking met vele beroemde Nederlandse letterkundigen. (lees [E]) 7. Remonstrantse kerk - religie De voormalige schuilkerk (1659) is aan de buitenkant niet als kerk herkenbaar. Vermoedelijk was het voorheen een schuur. Truitje woonde hier zondagsdiensten bij nadat ze uit onvrede was weggegaan bij de Grote Kerk. Dat werd haar niet in dank afgenomen(lees [G]) 8. Ouderlijk huis - Oeuvre en overlijden Terug bij het huis waar Nederlands eerste (en misschien wel beste) vrouwelijke romancière is geboren. Haar oeuvre wordt bewonderd, maar ook bekritiseerd. (lees [H]) Optioneel: 9. Stedelijk Museum - album amicorum In het Stedelijk Museum is de cassette van Truitjes album ami corum in de vaste expositie opgenomen. De inhoud van het album is te zien op de beeldbank van het RAA. (lees [i]) i Ijl 6. Bierkade - verloving en huwelijk In het huis Bierkade 23 woonde de vrijgezelle Truitje van 1848 tot aan haar huwelijk met Bosboom in 1851. Daarna verhuis de ze naar Den Haag waar ze tot haar dood plezierig heeft gewoond en de bestseller Majoor Frans heeft geschreven. (lees [F]) '-JI “O' -- 1 Mm Br uliinuuLc \A ft ti rn c n T-| 1 m L.— r d t‘ V «7 tfesgL3 1 Doelen j veld h -z. r u Dj!I' 'J Irj;' H /’<X Tutehdu. bruy v 4 7 4 J 4 A rj /i .■7- Paarden-t mark! ïdSt^^C’h'i iz»t k e Jl Ui'_ ,1 V I V o t ÈrA/k .k •on k~e tl »wï /te'.' *-* ^LulhttuJ |3B 'v’tli'” .L TXX7z-~~7T7777~'9 ep *i*. I X-X1- 6 Jtturn/’.rf. Vl tti<» /r Slet/ftr* mui n Alkmaar'Puekcl v 1 V S'»?’,,C'V ’Z- c /v'z ZZy stqMKun. I J z Ar>ci;/cti Jn h c h t •y<A'<v>z«’zz»w n -•F SJ JX i e <z zzz- !'J LI!lJ ’Z’i 7 l'‘ tb ill L V b F ktil— - r% J JZ3 Z i I 7 ■fzs UuZ> /■u Gait huis str lï u L D y - V. i Gr.tehl V- ■p X- L. I-- wM I-Si[ XJ- 1 I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2012 | | pagina 1