Opgesloten in het tuchthuis geworden, maakte zich hiervoor sterk. Deorde van de Augustinessen, die in verscheidene steden ziekenhuizen had opgericht, toog nu ook in Alkmaar aan het werk. In 1898 verrees aan het eind van de Emmastraat een ziekenhuis met 24 bedden. Al snel wilde het Sint Elisabethziekenhuis, zoals het was gaan heten, uitbreiden. Dat riep echter grote tegenstand op bij veel protestanten. Een Alkmaarse predikant vergeleek dit ziekenhuis met een zendingsinstituut uit de missielanden: het zou de katholieken er alleen maar om te doen zijn om via medische hulp zieken te bekeren. Het blad De Protestant drukte een vlammende oproep af: 'Burgers van Alkmaar, gij kunt niet werkeloos toezien dat Noord-Holland, voorheen bolwerk van het protestantisme, geleidelijk aan door dit ziekenhuis verroomst'. Echter ook de rooms- katholieken beschikten over een eigen krant die zich sterk maakte voor uitbreiding. Zo sterk, dat een socialist schamperde over 'een katholiek dagblad, dat door katholieke ziekenhuismaniakken wordt geleid'. De stormen waren niet voldoende om de geleidelijke uitbreiding van het Sint Elisabethziekenhuis tot een volwaardig tweede ziekenhuis tegen te houden. De verhouding tussen de twee ziekenhuisbesturen was goed, ook tijdens de uitbreidingsconflicten. Zij bleef zo goed, dat na de oorlog zelfs een fusie tot stand kwamEn dat zou niemand in de jaren twintig en dertig hebben durven voorspellen. Het Medisch Centrum lag toen nog ver af. Veel steden beschikten voor hun krankzinnige inwoners over een zogenoemd dolhuis. Alkmaar zelf kende niet zo'n inrichting. Hier werden de krankzinnigen, te zamen met criminelen, opgesloten in het tuchthuis. Over hun leven daar is weinig bekend. Slechter dan de behandeling Linksboven: De ingang van het Sint Elizabethziekenhuis op een foto uit 1930. Begonnen in 1898 als ziekenhuis met niet meer dan 24 bedden, breidde het Sint Elizabethziekenhuis geleidelijk aan uit. De godsdienstige verzuiling, die zich op alle niveaus van het maatschappelijk leven voltrok, ging ook aan het ziekenhuiswezen niet voorbij. Het Sint Elizabethziekenhuis groeide in enkele tientallen jaren uit tot een volwaardige en professionele inrichting, die de concurrentie met het Centraal Ziekenhuis moeiteloos doorstond. Echter, vooral de medici in beide kampen zagen het nut van samenwerking in. Dit leidde ertoe dat uiteindelijk een fusie tot stand gebracht kon worden. Rechtsboven: In 1934 werd deze foto genomen van de eetzaal voor de verpleegsters van het Sint Elizabethziekenhuis. Rechts: In een lange rij liggen vrouwelijke patiënten in de vrouwenzaal van het Sint Elizabethziekenhuis. Onder: Het prille leven is in goede handen bij de nonnen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Ach Lieve Tijd Alkmaar | 1987 | | pagina 9