50 Aan die hulp werden echter wel twee voorwaarden verbonden. Geen hulp werd verleend als iemand een geslachtsziekte had opgelopen, terwijl deze evenmin geboden werd als iemand verwondingen had ten gevolge van dronkenschap en vechtpartijen. Met de oprichting van het Algemeen Ziekenfonds voor Alkmaar en Omstreken in 1914 begon de geschiedenis van de moderne ziektekosten verzekering. Grote veranderingen voltrokken zich in onze eeuw op het gebied van de medische wetenschap en verzorging. Er ontstond een uitgebreid net van voorzieningen. Bejaardenhulp, kinderverzorging, wijkverpleging en dergelijke wijzen op toenemende specialisatie en uitbreiding van de hulp aan de bevolking. In toenemende mate ging de overheid zich bemoeien met de gezondheidssituatie, bijvoorbeeld op het gebied van de tuberculosebestrijding. De verbetering van de medische zorg leidde ertoe, dat grote groepen van de Alkmaarse bevolking een onbezorgder bestaan konden leiden dan ooit tevoren. Het gezinsleven werd op een veel minder grote schaal verscheurd door ziekte en dood. De verhoging van de leeftijd, waarop mensen stierven, bracht met zich mee dat veel meer kinderen dan voorheen konden opgroeien in de nabijheid van grootouders. Kortom er werden voorwaarden gecreëerd voor een verbetering van de kwaliteit van het bestaan. Schaduwkanten kwamen er ook. De enorme uitbreiding van de ziekenhuizen leidde ertoe, dat zij bedrijven werden waarin de tendens ontstond de patiënt meer en meer als geval te zien in plaats van als mens. 1987 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle Druk: Waanders b.v., Zwolle ISBN 90 6630 757 9 Rechtsboven: Eerste Hulp Bij Ongelukken is niet meer weg te denken. Hier zien we hoe Jan Beemsterboer - zes jaar oud en leerling van de Adelbertusschool aan de Nieu wlandersingel -vakkundig wordt behandeld. Linksboven: In 1954 vierde onze stad het feit, dat zij VOO jaar tevoren stadsrechten had ontvangen. Ook deze charmante Alkmaarse verpleegsters droegen hun steentje bij aan de grote feesten die toen werden gevierd. Midden: Een oefening van gewondentransport op de werf van Nico laas Witsen aan de Eilandswal omstreeks 1925. Rechts: In de Eerste Wereldoorlog ontwierp P. Oudt uit Uitgeest voor de afdeling Alkmaar van het Rode Kruis een eenwielige brancard. De brancard was licht, goedkoop en voldeed goed op onherbergzaam terrein. Ondanks al deze voordelen schijnt deze brancard nooit algemene erkenning gevonden te hebben. Op de omslag: Levensverzekeringen hebben sinds het einde van de vorige eeuw een steeds hogere vlucht genomen. Concurrentie tussen de maatschappijen werd al snel een gewone zaak. Ook de imposante Alkmaarse Waag werd, getuige deze plaat, in de strijd geworpen. Alle afbeeldingen en afgebeelde voorwerpen zijn tenzij anders vermeld, afkomstig uit het Gemeentearchief en het Stedelijk Museum Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Ach Lieve Tijd Alkmaar | 1987 | | pagina 22