Geneeskundig onderwijs Linksboven: Op deze foto uit 1925 poseren de bestuursleden van woningbouwvereniging 'Volkshuisvesting'Zittend van links naar rechts: K.A. Cohen, P.A. de Lange en VS. Ohmstede. Staande van links naar rechts: F.H. Ringers, H. Holsmuller, RJ.C. van Toornenburgh en J. van Reyendam. Rechtsboven: Aanleg en onderhoud van rioleringen was voor een gezonde stad van groot belang. Afgebeeld zijn werkzaamheden tussen de wereldoorlogen op de Baansingel, richting Uitenboschstraat. Hiernaast: De Tuinstraat in 1895. Vóór de woningen, gebouwd in opdracht van de Coöperatieve Alkmaarsche Bouwvereniging 'Kennemerland', hebben zich de bestuursleden Landman, Van den Idsert, Bek, Uitenbosch voorzitter) en Van der Sand in hun zondagse pak opgesteld. Ook betere huizen hadden alles te maken met een betere volksgezondheid. Hieronder: De 'dienstregeling' van het Badhuis omstreeks 1900. Badhui; van „Hst Witte Krul;" Zomerdienst 15 April15 September Van '5 morgens 7 tot 's middags 1". uur i's middags 3 's avonds S uur Op Zaterdag tot 's avonds II uur Winterdienst In September, Octobcr, Februari, Maart en April Van 's morgens 8 tot 's middags 1 uur 's middags 2 5 In November, December en Januari Van '5 morgens 9 lot 's middags I uur 's middags 2 5 Op Zaterdag tot avonds II uur Tarief Fainlllckaart voor 52 kuipbaden10.- 52 regenbadeii t« klasse 6 - Abonnement 20 kuipbaden4.50 20 regenbnden 1' klasse 2.75 l'rljs van een kuipbad0,25 regenbnd l« klasse0.15 2<0.05 geraakt, besloten de burgemeesters om een hek te plaatsen voor de grote deur, zodat deze open kon ter verdrijving van de stank die werd veroorzaakt door de uitwaseming van de lijkenWellicht heeft de onappetijtelijke geur in de Grote Kerk geleid tot een afname van het kerkbezoek. In 1830 werd de begraafplaats aan de Westerweg geopend. Dit was nodig omdat het bestaande kerkhof te klein was geworden. Bovendien was er inmiddels een verbod afgekondigd tegen het begraven in de kerk. De begraafplaats werd gebouwd ver buiten de toenmalige stad. Hierin lijkt zich een verdringing van de dood en de uitbanning daarvan uit het leven van alledag te weerspiegelen. Voor de hygiëne betekende de aanleg van deze begraafplaats wel een stap voorwaarts. Een begrafenis was net als nu een kostbare zaak en veel mensen vonden het vooruitzicht om 'van de armen' begraven te worden verschrikkelijk. Voor hen werden vanaf het einde van de achttiende eeuw begrafenisfondsen opgericht, waarvan men door een wekelijkse contributie lid kon worden. Aan het lidmaatschap werden soms wel voorwaarden verbondenzo konden mensen die ouder waren dan 40 jaar, militairen, zeevarenden, zieken of mensen met een zedeloos gedrag hun lidmaatschap wel vergeten. De uitkering werd verminderd wanneer men om het leven kwam door zelfmoord, een duel of in geval van doodstraf. De begrafenisfondsen hadden vaak prachtige namen, zoals 'Het einde bekroont ons doel' en 'Tot een goed einde'. Ook de verbetering van de geneeskundige opleiding droeg bij tot een betere gezondheidszorg. Weliswaar werden in de achttiende eeuw chirurgijns en vroedvrouwen getest door de doctoren en hielden deze toezicht in het zogenoemde Collegium medico-farmaceuticum. Toch was de oprichting in 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Ach Lieve Tijd Alkmaar | 1987 | | pagina 19