Pieter van Foreest JacobEl LUS A*< 1713 Hl eron»Wandclaari7u Malth'dcRüoclc 1710 JoliairMcu(TiruJrh' 17ÏS David Schutten^ Barend Swart Th eadorAVt n kei van derDoes L, Geldolph iShiyliifyili de Lange Johan'Porcinus T/al JoliarvMaydcn ij Johari'Van denBeriihp, Hieroi G»Rtidolphi 1775 CoriielnisHoelinaiiw! Tsl icolaua Honkoop^. Petri'.aPaul'Eerens$i PieterBoekhout JohvHendvR mpefcs Johvvan der Horst,,., Bcijj§imnL liklis "M airtin iuv;H ëfnvus J;F Gjk ilÉWel matrï fttrus de.Son nsville,p IS- d iil,,ii.iVrfr,Hp'uÏÏ enkitrnt» Ei|)Ëi'cldin0anJClaas van Yeen Jan van v< ■en As Geravd Spyker u.w Cortvvander iBeróh,,., Jai WilkJ II Georgië Herkei .7.1 JanBootsman ,7,< Jacob Ommelindji 17.» Gyslr van Campen 1722 Jan Lantslot .722 Malth'vanderVlvedt V" FredrikFooy 17.6 'ai ob Boekhout "rjl Ipl Tot,, Gbrvf' Ottens J'Hcnd'-van der Schoof, Geriit Croll fatiHend>Ruys ,77. dyknian deVfoor .771 Petnis van Aall^rjiy,, Johannes Beeks^ ,7,,. Gerrit Smit .71» Gert,rand Kley Willem Schut x enricus Blom .esvrntterSclimr^ lobLoóiiVfermandew ja ii Ttntii'w» Awfónd*» 1 Iiiï&e;, V IJPOCtOVCVl dewelke n voor en Zedcrt denjaare 1724 de Geneea konst bnmendeSladAlkinaar hebben deoefent Q8> den Ja are 1724 den Konst der Pharmacie hebben Linksboven: Voor de bereiding van recepten voerden de Alkmaarse apothekers in 1723 een eigen voorschriftenboek in, de zogenaamde Pharmacopea Almeriana. Vóór die tijd was men aangewezen op de farmacopee die in Amsterdam in gebruik was. De Alkmaarse apothekers vonden het aantal daarin toegestane geneesmiddelen te beperkt en daarom gingen zij over tot een eigen, meer uitgebreide farmacopee. De prent op de titelpagina geeft het interieur van een apotheek weer. De Alkmaarse farmacopee bleef ruim een eeuw in gebruik en werd diverse malen herdrukt. Rechtsboven: Het aantal artsen en apothekers dat in de 18de eeuw de geneeskunst beoefende, mag bepaald niet gering worden genoemd. Uit de verscheidenheid van namen zou afgeleid kunnen worden dat het in Alkmaar althans geen beroepen waren die van vader op zoon werden doorgegeven. Midden: Twee foto's van de inmiddels verdwenen apotheek Wanna aan de Mient nummer 13. Het interieur vertoont een typische apothekerskast vol met flesjes, alsmede een geblindeerde toonbank. Daarachter werden namelijk de recepten bereid en hoe dat in zijn werk ging, hoefde niet iedereen te zien. Zeker in onze eeuw kreeg de apotheek meer en meer het karakter van een winkel, die er niet voor schuwde zijn waren in de etalage uit te stallen, zoals op de foto rechts is te zien. Onder op de linkerpagina: Een 'piskijkerdie met deskundige blik de urine van een patiënt keurt. bereiding en verstrekking van medicijnen. Een aantal Alkmaarse apothekers vond het aantal toegestane medicijnen te gering en publiceerde in 1723 een eigen, Alkmaarse farmacopee. Deze bleef bijna een eeuw van kracht, totdat een landelijke farmacopee werd ingevoerd. Speciaal voor de armen verscheen in de eerste helft van de negentiende eeuw een farmacopee waarin goedkope medicijnen die door de stad werden betaald, waren opgenomen. Deze medicijnen werden verstrekt door de stadsapotheek, die in 1776 werd opgericht en in 1920 verdween. Vóór die tijd leverden de apothekers per toerbeurt aan de armen. Het stadsbestuur dacht echter, dat een aparte apotheek voor de armen goedkoper zou zijn. Al met al hielden heel wat mensen zich in het verleden bezig met de zieke medemens. De kennis was echter beperkt en de scholing gering, zodat een arts of chirurgijn aan het ziekbed echt niet altijd leidde tot genezing. Integendeel soms. Toch waren er mensen die, zeker naar de stand van de wetenschap uit die tijd, heel bekwaam waren. De grootste onder hen was ongetwijfeld Pieter van Foreest. Pieter werd in 1521 in Alkmaar geboren. Op jonge leeftijd trok hij naar Leuven en Italië om medicijnen te studeren. Daarna vestigde hij zich als jong arts in Alkmaar. Hier ontpopte hij zich als bekwaam medicus, die vooral op zoek was naar de oorzaak van ziekten. Zijn scherp observatievermogen hielp hem daarbij. In tegenstelling tot de heersende opvatting schreef hij scheurbuik bijvoorbeeld toe aan gebrekkig en eenzijdig voedsel. Ook over syfilis - een in die eeuw veel voorkomende ziekte waaraan men toen binnen een paar jaar overleed - deed Van Foreest een belangrijke ontdekking. Hij wees er als eerste op dat zuigelingen besmet raakten als ze werden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Ach Lieve Tijd Alkmaar | 1987 | | pagina 13