Een waardevol initiatief! C.M.L. Roozemond, burgemeester van Alkmaar. Op de omslag: Gezicht op de stad Alkmaar vanuit het Zeglis omstreeks 1700. Wie dit schilderij maakte, is onbekend. Links: Karakteristieke foto van het Luttik Oudorp omstreeks 1890. Het huis ter rechterzijde is helaas afgebroken. Het huis links staat er nog altijd in volle glorie. Onder: Alkmaar omstreeks 1650, op een gravure v,an Pieter Goos. We zien onder meer de molens aan het Zeglis, de Accijnstoren, de Kapelkerk, de Friesepoort, de Waag, het stadhuis en de Grote Kerk. Zoals bij veel wetenschappers het geval is, publiceren historici vaak uitsluitend voor vakbroeders in gespecialiseerde vaktijdschriften, waarbij zij vaak een eigen vaktaal hanteren. Hoe noodzakelijk deze vorm van geschiedschrijving ook is, zij gaat dikwijls voorbij aan het grote publiek. En dat is jammer, want er zijn weinig wetenschappen die zich in zo'n grote belangstelling kunnen verheugen als de geschiedenis. De grote interesse voor musea, documentaires, historische romans, films met een historisch thema en vlot geschreven geschiedenisboeken wijst daarop. Ik denk daarbij aan de populariteit van boeken als 'Montaillou' en 'De naam van de roos', welke laatste zelfs is verfilmd. Ik ben bijzonder verheugd dat nu ook in Alkmaar een geschiedwerk tot stand wordt gebracht dat voor iedere geïnteresseerde Alkmaarder of buitenpoorter toegankelijk is. Sterker nog: 'Ach Lieve Tijd' nodigt uit om gelezen en bekeken te worden. In vijftien rijk geïllustreerde afleveringen zal een scala aan onderwerpen worden behandeld: ziekte, armenzorg, reizen, handel, nijverheid, cultuur, geloof, dagelijks leven en ga zo maar door. De serie 'Ach Lieve Tijd, tien eeuwen Alkmaar en de Alkmaarders' stelt de lezer in staat daadwerkelijk contact te krijgen met het verleden. De reeks slaat als het ware een brug van het verleden naar onze tijd; de gebeurtenissen van toen spelen zich ook nu af, evenals omgekeerd het geval is. Geschiedenis is vaak een geschiedenis van koningen, stadhouders en veldslagen. In 'Ach Lieve Tijd' wordt duidelijk dat er ook meer was. Het gunt ons niet alleen een blik in de achterbuurten van toen, in bedompte schoollokalen, stinkende ziekenzalen, stampvolle kerken, maar ook in de huiskamers en sociëteiten van de rijken. Wie onze tijd wil leren begrijpen, zal eerst te rade moeten gaan in het verleden. Wie de prachtige stad Alkmaar wil leren begrijpen, kan en mag niet om Ach Lieve Tijd' heen. Wie de hele serie heeft doorgebladerd en doorgelezen, zal met heel andere ogen door onze stad lopen. De straten, vesten, huizen en gebouwen zullen meer leven dan ooit tevoren. De lezer zal ontegenzeggelijk tot de conclusie komen: 'Hoewel er veel is verdwenen en veranderd, blijft Alkmaar een stad met een rijk verleden'. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Ach Lieve Tijd Alkmaar | 1987 | | pagina 3