Nog eens 8 oktober gegaan, want er was nogal wat verschil van inzicht tussen de leden van de voormalige regentenklasse, de provisionele representanten en de fervente patriotten, die plachten bijeen te komen in de sociëteiten Broederschap en Eendracht. Op grond van dit reglement werd een Comité van Algemeen Welzijn van vier leden (te vergelijken met de vroegere burgemeesters)een municipaliteit van 22 leden (te vergelijken met de vroedschap) en een Comité van Justitie (te vergelijken met het college van schepenen)gekozen. De zeven Nederlandse gewesten vormden samen de Bataafse Republiek. Lang heeft dat niet geduurd, want in 1806 werd de Bataafse Republiek afgeschaft en ontstond het Koninkrijk Holland, met aan het hoofd koning Lodewijk Napoleon, de broer 24 van keizer Napoleon. In 1810 maakte laatstgenoemde een einde aan het koninkrijk en lijfde ons land in bij Frankrijk. In 1813 kwam een einde aan zijn heerschappij en eindigde de Franse tijd. Eén gebeurtenis is er die nog bij veel mensen bekend is. In 1799 deed een expeditieleger van Engelsen en Russen een landing op de Noordhollandse kust. Hevige gevechten ontstonden bij Bergen en Castricum, waar het invasieleger op hardnekkige tegenstand van de Franse en Hollandse troepen stuitte. Alkmaar werd op 3 oktober door de Engelsen bezet, die er hun hoofdkwartier vestigden. Niet voor lang, want op 8 oktober moesten zij zich terugtrekken. Met als gevolg, dat in de Franse tijd de achtste oktober werd gevierd als de dag waarop Alkmaar van de Spanjaarden én de Engelsen werd bevrijd. Toch kregen de mensen langzamerhand genoeg van de Fransen. De belastingen drukten zwaar, handel en nijverheid kwijnden en de idealen van vrijheid, Linksboven: De paardetram in de Hout in 1905. Vanaf het einde van de vorige eeuw was de paardetram een gezien middel van openbaar vervoer in en om de stad. Naarmate onze eeuw vorderde, kwam daar meer en meer de klad in. De concurrentie met het gemotoriseerd verkeer konden onze viervoeters niet meer aan. Eind jaren twintig was de paardetram verdwenen. Rechtsboven: In 1865 werd de spoorlijn Alkmaar-Den Helder in gebruik genomen. Deze foto van het stationsgebouw, dat zich toen midden in een onbebouwde omgeving bevond, werd een jaar later genomen. Rechts bevindt zich de remise. Midden: Een prachtige opname van de Dijk rond de eeuwwisseling. Hildebrand bezong deze straat met zijn zadelmakerijen, stalhouderijen en herbergen al in de vorige eeuw. Voorde Dijkbewoners was het maken van deze foto een bijzondere gebeurtenis. Voor fotograaf C. van der Aa wilde men in alle rust poseren. Links op de achtergrond, op de hoek met de Herenstraat, ligt herberg De Vergulde Valk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Ach Lieve Tijd Alkmaar | 1987 | | pagina 24