vervolg van bladzijde 31 Historische Vereniging Bergen NH Werkgroepen van de vereniging: Mevrouw A.J. Wouda schreef ons dat Jan Prins, kruidenier aan de Kleine Dorps straat 25, niet getrouwd was met Ma Prins, dat was namelijk zijn zuster. Jan Prins was getrouwd met Gé van Bergen, zuster van fotograaf Dick van Bergen. Naderhand vestigde zich in deze winkel Pastoor Brillen en daarna de stoffenwinkel van de heer Noordeman. De heer Cornelis Modder Kz liet ons weten dat zijn grootvader Cornelis Modder Az, in 1894 getrouwd met Neeltje Bruin, in 1906 een kruidenierszaak opende aan de Dorpsstraat 103. In 1922 nam Nico van der Plas de winkel over en verhuisde de familie Modder naar het Achterpad. Wie Weet? Het juiste antwoord op onze vraag: 'Wie weet waar deze villa in Bergen staat?' (Kroniek november 2001, blz. 34) is: Guurtjeslaan 2, omstreeks 1937. In die tijd werd de villa bewoond door mevrouw Haentjes-Schuil. Opgericht 15 juni 1993 Bestuur: Job C. Hardeman, voorzitter Jaap Kroon, secretaris Frans G. Thomas, penningmeester Henk J. Min, programma-commissaris Jan T. Balkema, portefeuillehouder Verspreiding drukwerken Maaike J. Mulder, portefeuillehouder Histon Leo B.V. Rotthier, portefeuillehouder Excursies Adres verenigingssecretariaat: Eikenlaan 12 1861 GV Bergen NH telefoon 072 - 581 33 39 Ledenadministratie en verkrijging voorgaan de nummers: St, Antoniusstraat 13 1861 LD Bergen NH telefoon 072 - 581 23 34 Men kan lid worden van de vereniging door opgave bij de penningmeester. Men ont vangt dan een acceptgirokaart. Ook kan de contributie 11 per jaar, méér mag ook; leden buiten Bergen 15) gestort worden op girorekening 76 62 79 ten name van 'Historische Vereniging Bergen NH' te Bergen NH. Giften kunnen eveneens op bovengenoemde rekening worden gestort. Bij 'mededelingen/omschrijving' s.v.p. contributiejaar vermelden, resp. 'gift'. Excursies coördinator, Leo Rotthier, telefoon 581 28 83 Eldert Groenewoud Marijke Kirpensteyn Riet Rotthier-Vroling Cees Winder Verspreiding drukwerken coördinator, Lau Vrasdonk Nico Bijl Dick Broers Jan Duyves Eldert Groenewoud Narda Groenewoud Piet Hoogcarspel Nel Jannink-Telkamp Marian Klaver-van Vliet Jan Louter Piet Mooij Jan Oldenburg Henk Schotten Jan Swaan Wim Taapken Truus Winder-Vrasdonk Renate Woudstra-Mooij Historisch Kadaster Bergen Henk Min, telefoon 581 59 22 Historisch Onderzoek (Histon) coördinator, Jacob Meiboom Piet Baltus Theo Dijkstra Piet Duivenvoorde Loekie Liefbroer Annemarie Meiboom Tamis Pronk John Stoute H. Straatman Theo Veer Marco Ventevogel, automatisering Truus Winder Joke Wolschrijn Oude Begraafplaats (Samenwerking HVB - Rotary Club Bergen) coördinator, Evert Spee Redactie Bergense Kroniek zie voorin het blad Huidige leden van Verdienste Pietertje Borggreve-Kuiken Bob van de Graaf Piet Mooij Fred Jostmeijer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 34