Bergenaren vertellen over vroeger museum. In de volksmond werd de lin kerboom de Jan-boom genoemd en de rechterboom de Annie-boom. In 1994 was ik wethouder af; ik volg nog steeds de raadsvergaderingenechter nu vanaf de publieke tribune. Na mijn raads periode ben ik opnieuw voorzitter van het Noord-Hollands Kunst Centrum gewor den en bestuurslid van de UW Stichting Unie Van Vrijwilligersmet een tijdelijk voorzitterschap. Terugkijkend op haar raadswerk zegt Annie Frans: 'Ik vond het fijn om dicht bij de bevol king te staanmensen hebben mij altijd geboeid, evenals de verhalen achter de mens. Als ik iets besliste stond ik er altijd voor 100% achter en ik vond het ontzet tend belangrijk dat alles eerlijk verliep. Ik ben nu langzamerhand de taken aan het afbouwen. Eenmaal in de twee jaar ■vlieg ik nog naar Canada waar mijn twee zusters en andere familieleden wonen. Ik hoop in de komende tijd nog heel veel leuke dingen te doen. Rustig leven is niets voor mij, daar ben ik veel te avontuurlijk voor. Iedereen die haar goed kent zal dit beamen! SB bestuur zat. Omdat ik geen studie aan de sociale academie had gevolgd ben ik drie jaar in de avonduren in Alkmaar naar school gegaan. Vat een drukke tijd: een gezin, overdag werken en 's avonds nog naar de sociale academie. In die tijd heb ik veel steun van mijn kinderen gehad. Na het behalen van mijn diploma ben ik verschillende cursussen gaan geven. Herinneringen uit haar raadsperiode 'De overgang van de protestants-christe lijke partijen naar het CDA heb ik geheel meegemaakt. Na een jaar raadslid te zijn geweest werd ik fractievoorzitter omdat Thijs Veldt wethouder werd. Ik herinner mij nog een vergadering in het raadhuis. De raad moest een besluit nemen over een motie waar de bevolking tegen was. Wij werden toen bedreigd en de politie stond op post in de gang wat ik zeer beangsti- Annie Frans wordt geassisteerd door Jan Stomps (beiden wethouder) bij het planten van een boom ter gelegenheid van de opening van museum Kranenburgh op 31 maart 1994. De in juli 2001 overleden cultureel ambtenaar Cor Klerk (achter Jan Stomps) kijkt toe. (Foto: Flenk Jellema). gend vond. Tijdens mijn wethouderschap kreeg het college op dinsdag na Sinterklaas altijd een cadeautje met rijm die ze om de beurt moesten voorlezen; tot aan mijn afscheid heeft niemand geweten dat ik hiervoor zorgde. Na even gepauzeerd te hebben neemt Annie de draad van haar verhaal weer op: 'Weet je dat ik, na benoeming door de gemeenteraad tot ambtenaar van de bur- gelijke stand en met goedkeuring van burgemeester Ritsema, mijn eigen zoon Jan-Willem heb getrouwd, dit was toch wel een bijzondere ervaring. Voor de 50"' verjaardag van burge meester Ritsema heb ik samen met verte genwoordigers van de gemeentediensten een groot feest georganiseerd in de Rustende Jager. Ambtenaren, politie, brandweer, kunstenaars en vele vrienden van de burgemeester waren uitgenodigd. Het was een fantastisch feest. Van 1990 tot 1994 ben ik wethouder, met de portefeuille van o.a. Welzijn geweest. Bij de opening van museum Kranenburgh op 31 maart 1994 hebben Jan Stomps wethouderen ik ieder een boom geplant op het terrein van het 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 32