het huis van het bruidspaar staan en bloe metjes strooien. Wat vond ik dat prachtig! Toen ik 12 jaar was ging ik naar de Christelijke MULO in de Burgemeester Palingstraat te Alkmaar. Na het behalen van mijn diploma kreeg ik werk bij boek handel Ter Burg tegenover de Grote Kerk. Er waren praktisch geen boeken in oorlogstijd, maar één boek kan ik mij nog goed herinneren; de titel was 'Tiendui zend Baby's'. Tegen Moederdag kwamen er allemaal heren in de winkel en vroegen aan mij: 'Heeft u nog tienduizend baby'sMooi hè!' Na de Oorlog 'Na de oorlog veranderde ik van baan en ging bij muziekhandel Klooster en Kiebert werken. Toen ik 19 jaar was ontmoette ik mijn man Jan, administrateur bij 'De Noord-Hollander', gevestigd in het kan toor van dagblad 'Trouw'. Ik moest iets afgeven op het kantoor van 'Trouw', zag Jan en de vlam sloeg in de pan. Annie Frans kijkt ondeugend en vertelt verder: 'Na drie jaar verkering kregen we een bovenwoning aan de Dokter Van Peltlaan 'Ik vond het fijn om dicht bij de bevolking te staan.' toegewezen en stapten we in het huwe lijksbootje. In de vier jaar dat wij daar woonden zijn onze eerste twee kinderen Janine en Jan-Willem geboren en de derde was op komst. Na deze periode verhuisden wij naai de Meerweg. Het woonhuis daar stond al een half jaar te koop voor f 17.000. Door dat de gemeente het buis van de eigenaar gevorderd had konden we dit huren want geld om te kopen hadden wij niet. Onze zoons Rob en Barend zijn hier geboren. Mijn man was inmiddels een één manszaak in veevoeders en bestrijdings middelen begonnen. Overdag nam ik de telefoon aan en ontving ik vertegenwoor digers aan huishet was met kleine kinde ren en een zaak aan huis een hectische tijd voor mij. Verdrietige periode 'In 1964 werd mijn man ziek, de vooruit zichten waren slecht. In het begin reed ik hem met de auto naar de veemarkt, mijn vader en zijn overbuurman brachten dan later het veevoer. Tijdens zijn ziekte overleed plotseling onze dochter Janine in 1965.' Annie Frans zucht en praat zacht verder: 'Dit was een verdrietige tijd in mijn leven. Inl967 raakte ik in verwachting van onze jongste zoon Barend; ik wist toen al dat ik dit kind alleen moest groot brengen. Barend heeft zijn vader nog drie jaar meegemaakt. In deze tijd zorgde mijn man voor hem terwijl ik de bestrij dingsmiddelen rond bracht. Na zes jaar ziek te zijn geweest overleed mijn man in 1970. Na zijn overlijden ben ik met de zaak gestopt. Ik had geen pensioen, wel AWW, maar dit was te weinig om van te leven en te veel om van te sterven. Ik was genoodzaakt om werk te zoeken en solli citeerde naar de functie van leidster van de gezinsverzorging, waarvan ik al in het Raadsvergadering in 1980 in het gemeentehuis, nu 't Oude Raethuys. Annie Frans (fractievoorzit ter van het CDA) zit links aan het einde van de tafel. Aan het hoofd zitten v.l.n.r. gemeentese cretaris Schotten, burgemeester Ritsema en de wethouders de heer Franck en mevrouw Eisma. 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 31