Trees Staarink-Bruinsma I Bergenaren vertellen over vroeger Mevrouw Johanna Frans-Ekkel, dochter van Marinus Ekkel en Jacoba Calkhoven is geboren op 22-1-1927 in Nijverdai. Zij huwde in 1949 met Jan Frans, administra teur van beroep en kreeg vier kinderen, een meisje en drie jongens. Mevrouw Frans werd in 1973 leidster van de gezinsverzorging in Bergen. Bij de plaatselijke NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) bekleedde zij acht jaar het voorzitterschap. Zij maakte als bestuurslid van een protestants-christelijke partij de overgang mee naar het Christen Demo cratisch Appel (CDA). In 1977 werd zij in Bergen als gemeenteraadslid van het CDA gekozen en vervulde van 1990-1994 het wethouderschap na fractievoorzitter te zijn geweest. In diezelfde periode was zij tot 1990 bestuurslid van het NHKC (Noord- Hollands Kunst Centrum waarvan de laatste tien jaar als voorzitter. evrouw Frans, door vele Bergenaren Annie Frans genoemd, heb ik een aantal jaren geleden met haar zuster uit Canada voor De Duinstreek gefotografeerd en sindsdien niet meer uit het oog verloren. Met veel plezier begin ik dan ook aan dit interview en merk dat dit wederzijds is. Annie Frans vertelt: 'Mijn wieg heeft nét niet in Bergen gestaan, toen ik vier jaar was kwam ik pas in Bergen wonen. Ik ben in een niet strenggereformeerd gezin opgegroeid en was op één na de oudste van vier meisjes. Mijn vader was vertegenwoordiger bij Gazelle (fabrikant van fietsen) en viel destijds in voor een zieke vertegenwoordi ger in de regio Noord-Holland en Texel. Ze waren erg tevreden over hem, waar door hij in dit rayon bleef werken. Hij mocht zelf bepalen waar hij wilde wonen en omdat wij in Nijverdai in een bosrijke omgeving woonden, koos hij voor Bergen. Het werd een huurwoning aan de Bergerweg, die betaald werd door zijn werkgever. In 1939 verhuisden wij naar een eigen woning in de Waldeck Pyrmontlaan. Mijn vader zag altijd het goede in de mens en was zeer rechtvaar dig, die eigenschap heb ik gelukkig van hem meegekregen. Mijn moeder was iemand die voor iedereen klaar stond, het was altijd open huis bij ons en erg gezellig, mede door de humor van mijn vader. Van mijn moeder heb ik borduren en breien geleerd; zij breide vroeger jurken en zelfs manteltjes, maar alleen toen wij kinderen waren. Later heb ik zelf voor mijn kinde ren ook truien gebreid en voor mijn vijf kleinkinderen wandkleden geborduurd. Als uitverkorene van haar school om een boom te planten bi] het Van Reenenpark, loopt Annie Ekkel trots naast haar ouders naar het gemeen tehuis, 1937. Schooljaren 'Op de hoek Dokter Van Peltlaan en Prins Hendriklaan, naast het Rehoboth- kerkje, heb ik de Christelijke Lagere School doorlopen. In het huwelijksjaar van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 moch ten twee kinderen van de drie scholen die er in Bergen waren, als blijvende herinne ring aan deze gebeurtenis, een boom voor het Van Reenenpark planten. Ik was de uitverkorene van mijn school en zeer ver eerd. Op de foto loop ik trots met mijn ouders langs het muurtje van de Ruïne- kerk naar het gemeentehuis ('t Oude Raethuys). Liet was een onvergetelijke gebeurtenis! Als burgemeester Van Reenen jarig was kwamen alle schoolkinderen naar Kranenburgh, waar hij destijds woonde, voor hem zingen. We stonden dan met zijn allen op de oprijlaan, de deuren gin gen langzaam open en als hij in de deur opening verscheen zongen wij Lang zal hij levenen wij eindigden altijd met 'Het liedje van de Bergenaar'. Ik kan het nü nog uit mijn hoofd zingen. Annie Frans gaat er recht voor zitten en begint enthousiast te zingen: Ik heb het lief, mijn dorpje klein Daar aan der duinen rand, Zoo lieflijk, zoo vol zonneschijn Is geen in 't heele land. Het karakteristieke huis aan de Meerweg dat Annie Frans en haar man in 1953 huurden. In 1973 kocht Annie dit huis; vanaf 1990 woont zij aan de Dirk Klompweg. Ik heb ze lief, de huisjes laag Verscholen in het groen, Omgeven door een Meidoornhaag En geurig bloemfestoen. 'Hierna sprak de burgemeester ons toe en na een koekje gekregen te hebben gingen we weer naar huis. Ik vond het ieder jaar weer spannend, natuurlijk ook omdat ik mijn mooiste kleren aan mocht. Weet je dat wij op school telefoonles kregenMet drie kinderen in een kamer tje waarin een telefoon hing kwam een personeelslid van de telefoondienst alle beltonen uitleggen. We leerden alles over de bezettoon, de informatietoon en hoe wij een nummer moesten draaien. Aan het einde van de les werd er dan nog een keer gebeld. Dit is toch niet meer voor te stellen nu met al die mobiele telefoontoe stellen. Een onvergetelijke gebeurtenis voor mij was de trouwerij van juffrouw Brinkman in Amsterdam. We reden met de bus naar de kerkdienst en op de terug weg mocht ik met Hennie Daatselaar als bloemenmeisje op de houten brug voor 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 30