Inhoud Van de redactie Van de voorzitter Jacob van Reenen: Heer en (burge)meester van Bergen Bergens Nieuws 100 jaar geleden Bergen op de bon Herinneringen aan mijn ambtelijk bestaan Een stukje nostalgie Museumnieuws De straat waarin wij woonden Een jeugd in Bergen aan Zee Bergenaren vertellen over vroeger Van de Boekenplank Aanvullingen en correcties Bergense Kroniek november 2001 Wie weet...? Bergense Kroniek Tijdschrift van de Historische Vereniging Bergen NH Verschijnt 2 x per jaar Negende jaargang - nr. 1 - mei 2002 Wouter de Haan Redactie: Marijke Kirpensteyn, Roosannie Kromhout (eindredactie), telefoon 581 33 84 Trees Staarink-Bruinsma, Bert Veer (voorzitter), telefoon 589 52 50 Ru Waalewijn Steven de Wit, telefoon 581 21 59 Vaste medewerker: Piet Mooij Redactieadres: Steven de Wit Dokter van Peltlaan 20 1861 KC Bergen NH telefoon 072 - 581 21 59 Basisontwerp: Gustaaf Verburg Opmaak: Uitgeverij De Coogh Lithografie: Studio Rebo, Heerhugowaard Bert Veer Berichten voor u opgezocht in de Aikmaarsche Courant van 1902, januari t/m juni Jan Kooistra De eerste wereldoorlog ook 'uitgevochten' in Bergen Wim Boon Simon Schaper Bergense bakkers en hun bakkerijen in de vorige eeuw Dr. Saskia Jeigersma Alette Fleischer Gemeentemuseum Het Sterkenhuis: 'Langs Duin, Dijk en Dreven' Museum Kranenburgh: De tentoonstelling 'Gestel in Bergen' Druk: Gerja, Waarland Het volgende nummer verschijnt in november 2002. Sluitingsdatum kopij: 15 juli 2002. Voor gegevens over de vereniging en haar activiteiten, alsmede over het lidmaatschap zie achterin dit nummer. Niets uit dit tijdschrift mag worden gekopieerd of anderszins overgenomen zonder toestemming van de redactie. ISSN 1380-37 6X J.B. Roozendaal De Nesdijk H.A. van Maanen-Dutilh Trees Staarink-Bruinsma Interview met mevrouw J. Frans-Ekkel Bert Veer Oplossing Bergense Kroniek november 2001

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 3