|l§§§É&£jjj Het huis van A. Zwartendijk (in- en verkoop van tweedehands goederen) aan de Oude Berger- weg, circa 1935. Vlnr: Maarten de Zwart, Albert de Zwart, Bertha de Zwart, Arie Zwartendijk, mevrouw Zwartendijk en Gerrit de Zwart. (Foto: Collectie Piet Mooij, Bergen NH). Huize 'De Zanders', Nesdijk 20, 1922. (Foto: J.B. Roozendaal). Kleuterschool St. Angela van de zus ters Ursulinen op de hoek van de Geestweg en de Lijtweg, circa 1935. (Foto: Collectie Piet Mooij, Bergen NH). De bewoners Aan onze kant van de Nesdijk stonden in de jaren twintig slechts drie huizen, twee aan de rechterkant (noordkant) t.w. van de familie Hendrikse (gepensioneerden) en de familie Hoogeboom. Aan de linker kant stond het huis van mijn ouders op Nesdijk nummer 20. Jan Hoogeboom was ambtenaar bij de gemeente Bergen en belast met het schoonhouden van het gemeentehuis en de openbare lagere school aan het Spaansche pad (de Van Reenenschool). In september 1937 kwam de heer Hooge boom te overlijden als gevolg van kolen dampvergiftiging in de kelder van de school. Mijn ouders hadden in 1920 een stuk tuinbouwgrond gekocht waarop een woning en een bollenschuur werden geplaatst. Vader Roozendaal was bloent- bollcnkweker (krokussen, narcissen en tulpen). Het land strekte zich uit van de Nesdijkkant tot de Bergervaart en werd aan de westzijde begrensd door het bouwland van de zusters Ursulinen en aan de oostzijde door het weiland van boer De Waard. Behalve bollen werden ook aardappelen en aardbeien verbouwd. Aardig is het te vermelden dat spreeuwen liefhebbers waren van deze heerlijke aard beien en dat het verjagen van die zwer men spreeuwen een praktisch onmogelij ke taak was. Geen middel was afdoende! De komst van het militaire vliegveld Bergen bracht uitkomst. Het lawaai van de vliegtuigen was voldoende om de vogels op afstand te houden. De beleving Als ik over de Nesdijk schrijf is het bewust vanaf 1934 en uit overlevering vanaf 1920. In die tijd was het een donke re dijk zonder enige verlichting. Als je als kind bij donkere dagen eens alleen naar huis moest was een volle maan een uit komst. Zo niet dan liep ik angstig achter ste voren, met het oog gericht op het dichtst nabij zijnde lichtpuntje, naar huis. Het overdag langs de Nesdijk naar de St. Angela kleuterschool gaan was ook niet altijd een pretje. In de sloten langs de weg zaten vaak zwanen die je blazend op afstand probeerden te houden. De weg naar school was dan versperd. Buiten wonen is prachtig maar als kind bezorg den een heleboel dingen toch de nodige frustratie. Wat werd er anders? De eerste grote verandering diende zich begin jaren zestig aan toen de Bergerweg werd omgelegd, beginnend bij de woning van de familie Miltenburg tot aan de ben zinepomp bij de Oude Bergerweg. Voor de jeugd uit de buurt was het voor maan den een prachtig speelterrein, met heel veel zand en heel veel water. Jaren later werd de Nesdijk als rijweg doorgetrok ken naar de Nesdijk-westzijde. De 'dijk' werd aanzienlijk verbreed, de rijbaan werd geasfalteerd, goede straatverlichting werd aangebracht en er volgde aan de rechterkant een enorme uitbreiding m.b.t. woningbouw. Recent werd zelfs een rotonde bij het begin van de Nesdijk aan gelegd. In de jaren dertig lagen wij op die plek uren in de berm om autonummers te noteren; er passeerden per uur wel vijf auto's. G was de letter die bij auto's uit Noord-Holland hoorde, later kwamen daar GZ en GX bij. Van ver kwam de A (Groningen) en de Z (Zeeland). Thans geeft een bord heel duidelijk bij de gemeentegrens aan dat Bergen niet is gebouwd voor snelverkeer (de slak).Uit mijn hart gegrepen! Adrianus Zwartendijk, kaasmaker, Bergerweg 87, later nr. 113. J.E. Miltenburg, directeur zuivelfabriek, Bergerweg 103, later Nesdijk 71. 3 Jacob van der Woude, veehouder Groeneweg 9. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 27