jjjïj|omcndc uit Alkmaar passeerde je op de Bergerweg aan de rechterzijde eerst de zuivelfabriek 'Wilhelmina', links daarvan de Westerveersloot (de Vaart) met daar aan een steigertje waar de boeren uit de omgeving met hun schuitjes de melkbus sen naar de fabriek brachten. D a m C*£ s* i" £***11 T\\ J.B. Roozendaal I De straat waarin wij woonden De Nesdijk Het nu volgende artikel gaat over de bewoning langs de Nesdijk. In geografi sche betekenis staat 'nes' voor: buiten dijks land, dat blootstaat aan het buiten water. Dit gegeven vinden we ook terug in een artikel van Frits David Zeiler over de Dam/ander polder (Bergense Kroniek, 5e jaargang, nr. 1, mei 1998). Daarin wordt vermeld dat de Nesdijk dateert uit de middeleeuwen en tezamen met het Veerdijkje en Wiertdijkje werd aangelegd om het bij storm binnendringende water te weren. Hieruit blijkt de eerbiedwaardige geschiedenis van deze dijk, die ter plaatse de grens vormt tussen bos en polder. Even verder richting het dorp, woon de in de eerste boerenbehuizing rechts de familie Zwartendijk", 'Pitje' de Zwart genoemd. Hij verkocht tweedehands spullen en was in de zomer een bekende verkoper van consumptie-ijs. Zijn vaste standplaats was vóór zijn huis aan de Oude Bergerweg, maar het meest beken de verkooppunt was bij de boerderij De Franschman, in de bocht even voorbij de Donkere Hoek en de splitsing Egrnond/ Bergen aan Zee. Iedere dag reed hij daar met zijn driewieler-ijskar naar toe. Hij verkocht er zijn zogenaamde Z.W.O.E.L. -ijs. De ijsjes werden verkocht voor 2, 3, 5, en 10 cent en je kon kiezen uit een bakje of een wafel. De afkorting van zijn Detail uit de VVV-kaart van 1937. 'merk'ijs heb ik hem na vele jaren weten te ontfutselen. Het betekende: 'Zaait Welvaart Op Eigen Land', een zin die hij ooit uit een catalogus van tuinbouwzaden had gehaald. Vóór de woning van onze ijscoman ging je linksaf naar de Nesdijk. Aan de zuidkant van de Nesdijk woonde boer Jaap de Waard, die een zoon Kees had, die altijd hele grote stappen nam (handicap). Daartegenover, aan de noord kant in een groot vierkant huis, woonde de familie Miltenburg. De heer J.E. Mil tenburg'1 was naast directeur van de melk fabriek 'Wilhelmina' ook wethouder in de gemeente Bergen. De Nesdijk was een moeilijke 'straat'; aan welke kant van de Nesdijk moest je zijn, aan de oostzijde bij de Ber gerweg of aan de westzijde bij de Meer weg en de Damlandermolcn. Wij woon den aan de oostzijde oftewel de Alkmaarse kant. De weg was smal en ver hard met grind tot aan ons huis op num mer 20 (thans is er o.m. gevestigd de Stichting Vogelopvang Damland), daarna werd het een karrenspoor. Even voorbij ons huis - genaamd De Zanders - was links in de brede berm een klein woonwa genkamp gevestigd. Voordien was daar ook een kleine vuilstortplaats. Op dat zelfde terrein bevonden zich ook twee cirkelvormige kuilen met een diameter van circa 3 en 5 meter en ijzeren opstan den van circa 1 meter. Toen deze wanden, die in vergaande staat van oxidatie ver keerden, werden verwijderd in de jaren dertig, kostte dat werknemer Roobeek het leven als gevolg van een bloedvergifti- aina;. O O Verdergaand in westelijke richting kwam je na circa 300 meter bij het huis Hef Hof» SlvHloóri De Henneman van Jaap Henneman, oftewel van Jaap 'Kip', die met een groot gezin in een heel oud klein huisje woonde. Jaap had één been en reed altijd met een lange houten kruk op zijn fiets door het dorp. Op ons maakte het gezin Henneman altijd veel indruk! Ongeveer tegenover Henneman, iets meer naar het zuidoosten, over de Bergervaart, kwam je via een pad, de Lange Kamp, bij veehouder J. van der Woude". Teruglopend kwam je op de Lijtweg langs het kleine slachthuisje van de zusters Ursulinen. De plaatselijke sla ger Jan de Waard slachtte daar voor de zusters het vee. Het geloei, gemekker en geknor van de dieren deed, als ze in afwachting waren van het genadeschot, als kind angstig aan. De zusters hadden hun eigen vleesvoorziening; ze waren self supporting en wel op elk gebied. Verder het 'zandpad' af stond op de hoek Geest- weg/Lijtweg, het St. Angela kleuter schooltje. Zuster Jerona zwaaide hier de scepter. Voor je het schooltje bereikte had je aan je linkerhand het grote slachthuis (later een wasserij) en de toegang naar het voetbalveld van Bcrdos (Bergense Doel- schutters). In de jaren dertig werd daar ieder jaar een toernooi gespeeld waaraan een elftal met alleen maar zwarte spelers deelnam (Suriname). Voor ons in die tijd heel bijzonder. Naast het veld was een houten gebouw (blokhut) voor de jeugd, o.a. padvinderij (St. Lambertusgroep). In 1947 is de Lijtweg omgelegd langs het inmiddels alweer verdwenen voetbalveld. Achter het Berdosveld lag de 'weste lijke' Nesdijk, het gedeelte naar de Meerweg, waar later de dichter Roland Holst is staan wonen. I O O O S o *8 S3 «fts |S f Or II ■s tm f »V« Jtsy Ka - est Zwarten J.E. Miltenburg '0.*'. Hoogeboom# N,'i| k J. de Waard Roozendaal 0 J. vd Woude

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 26