In 1931 maakten de bakkers van Bergen een excursie naar de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Voor hun vertrek werden zij gefotografeerd voor het poortje van de Ruïnekerk. U ziet vlnr. achter aan: Teun Roos, Johan van Balen, Niek Vras- donk, Jan Buisman, Niek Buisman, Jan Leijen, H.W. Kleijberg, Gerard Blommesteijn, Hendrik Vijn, Dirk van Tiet, Hendrik Dijs, H.G.A. Bakker en Joop Martin*. Zittend vlnr: Thomas Vink*, Klaas Bakker en Johan nes Kokkes*. Deze heren hebben indirect met het bakkersbe drijf te maken. IFotoCollectie Piet Mooij, Bergen NH). een bar-dancing aan de ene, en een wasse rette aan andere zijde van het pand. Nu staat op deze plaats alweer vele jaren de Rabobank aan de voor-, en verschillende woonheden aan de achterzijde. In de Jan Oldenburglaan, waar vele jaren de naaimachine en rijwielhandel van A. Plomp was gevestigd, opende in de jaren vijftig Koolmees-Soccker zijn speci aalzaak in banket en chocolaterie, zodat er toch weer twee gebakspecialisten in het dorp vertegenwoordigd waren. Sinds eind vorige eeuw is ook dit weer verleden tijd. de Oosterweg, zodat Bergenaren zich ook in 2002 het brood van bakker Leijen kun nen laten smaken. Nu rest ons nog de bakkerij van Baltus. Deze is in 1945 geopend door Nico senior in de voormalige bakkerij van Dijs aan de Dorpsstraat. In het jaar daar op kwam de bakkerij in dc Stationsstraat vrij en besloot Nico daarin verder te gaan. Het gezin groeide, het huis, maar ook de bakkerij en winkel werden in de loop der jaren te klein. Echter in 1964 kwam er een ruimere bakkerij leeg, en wel die van Koetsier aan de Dr. Van Peltlaan 11, waarin verder kon worden gegaan. Nadat bleek dat ook zijn zonen interesse hadden getoond in het bakkersvak werd de bak kerij gemoderniseerd en vergroot. Vader Baltus trok zich enkele jaren later terug, doch de zonen Piet, Nico, en Frans breid den de zaak verder uit. Ook in Alkmaar werden in de loop der jaren enkele win kels geopend, en dit alles heeft geleid tot een bedrijf wat het nu is. Sinds 1995 wordt er ook in het 'Drieluik' aan de Jan Oldenburglaan brood, gebak, en koek uit eigen bakkerij verkocht, eerst door Nico Jonker, daarna door Jos Rood. Inmiddels is ook deze bakker gestopt en heeft slager Leeuwen kamp de verkoop van brood (van bakkerij Kaandorp) in eigen beheer voortgezet. Ook kende Bergen reeds vroeg twee speciaalzaken in banket en chocolaterie. De eerste is bakker Roos, die zijn banket bakkerij opende in 1902 aan de Dorps straat hoek Kerkstraat. In de loop der jaren vonden enkele verbouwingen plaats, in 1910 werd een lunchroom geopend en in 1938 werd deze omgebouwd tot ijssa- lon aan de linkerkant. Aan de rechterzijde kwam de horlogerie van de heer Gerritsen. Na het vertrek van Gerritsen in 1969, vestigde Louisc Grimmelt zich hierin tot 1980 toen ook zij vertrok. Zoon Henk Roos zette de zaak van zijn vader voort, en voegde de winkel van Grimmelt weer bij de zaak, om zo te komen tot een totale uitbreiding van winkel en bakkerij. Halverwege de jaren negentig stopte ook Henk Roos en werd de zaak overgedaan aan zijn opvolger D. Marcussen. Deze zwaait alweer enkele jaren met beslaglcpcl en garneerspuit hier de scepter Dc tweede speciaalzaak was die van de familie Kreb aan de Brcclaan 16. Het was naast pension, lunchroom en banket bakkerij, een zaak gespecialiseerd in gebak en eigengemaakte chocolade. In de jaren zestig kwam hier voor in de plaats 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 23