J. Buisman H. DUS, Een stukje nostalgie Electrische Luxe Brood-en Banketbakkerij Bezoekt ons IJs-buffet! Smakelijk Brood. Electrische Brood-, Koek- Banketbakkerij GEBAK. IJS. Banketbakkers-Roomijs. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. kelde verder met een handel in gereed schap, ijzerwaar en tuingereedschap, welke handel hij later overdeed aan zijn zoon. Nu naar Loudelswcg 33 waar ook al in de jaren twintig de bakkerij met winkel van H. Vijn was gevestigd. Hij heeft er tot 1943 zijn brood en koek gebakken. Na 1945 is het pand in andere handen overgegaan en na een interne verbouwing in gebruik genomen als pensionbedrijf. Van hieruit verder naar Loudelsweg 59, waar bakker Dirk van Tiel reeds in de jaren twintig met zijn bakkerswerk is begonnen, om na verloop van tijd in een geheel nieuw gebouwde bakkerij aan de Dr. Van Peltlaan 11 zijn werk verder voort te zetten. Nu naar de Oostcrweg nr. 17, waar als eerste A. Btister zijn bakkerij en win kel opende. Jaren later deed hij zijn zaak over aan bakker Willebrands tot ook deze het voor gezien hield en de zaak overdeed aan bakker De Lange. Medio juni 2001 heeft bakker De Lange zich na een bak kersperiode van circa 15 jaar teruggetrok ken en heeft de nog jonge bakker Jan Leijen van de Loudelsweg op deze plaats zijn tweede bakkerij geopend. Even verder, op de hoek van de Jan Apeldoornweg en de Filarskiweg, zijn om en nabij 1920 Jan Leering en kompaan Jan Houtenbos begonnen brood te bakken onder de naam 'de Coöperatie'. Jaren later is Leering begonnen in de bakkerij aan de Leo Gestelwcg nr. 5, tot hij met zijn gezin in 1943 moest evacueren. Na terugkeer is er door hem weer volop brood, koek, en al wat er bij hoort gebak ken. Nadat het voor hem tijd werd zich terug te trekken heeft zoon Piet Leering de zaak voortgezet en ook de winkel uit gebreid om er tevens zijn gebak in vele soorten te verkopen. Begin 2000 is ook Piet er mee gestopt vanwege het gebrek aan een opvolger. Van hier naar het pittoreske pandje aan de Dorpsstraat 118. Nog hoor ik de klingelbel en zie ik vrouw Bakker in het half schemerige bakkerswinkeltje tevoor schijn komen als wc brood moesten halen voor opoe Schaaper, die woonde Dorps straat 100. Op nummer 118 werd reeds vanaf ongeveer 1870 door Klaas Bakker in de achtergelegen bakkerij brood gebak ken. In 1890 volgde zoon Piet zijn vader in de bakkerij op om deze in 1919 weer over te doen aan zijn zoon Klaas, die behalve brood zich ook ging toeleggen op het bakken van beschuit. Wederom kwant er een zoon Piet in het gezin, die de zaak in 1961 voortzette, tot zich bij hem een Oude Prinsweg 1 Telefoon 2562. Specialiteit in Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATIONALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. H. H. W. KLEIJBERG. ELECTRISCHE LUXE BAKKERIJ Dorpsstraat 11, Bergen, - Telef. 2015. is het bekende adres voor Neemt proef met onze Gevulde Koeken. MOLENSTRAAT 14 Filiaal Oldenburglaan 6 Beleefd aanbevelend. Koopt deze artikelen bij een vakman hoek Kerkstraat. Telef. 2473. ziekte openbaarde waaraan hij in 1978 te jong is overleden. Later heeft in de ach tergelegen bakkerij na verbouwing de 'broekengarage' zijn vaste stek gevonden. Eveneens in de Dorpsstraat op nr. 80, werd in de jaren twintig brood en banket gebakken door Joh. van Balen. Nadat hij met de bakkerij stopte in de naoorlogse tijd heeft zijn echtgenote er pension in gehouden. Nu wordt het pand nog steeds bewoond door hun dochter Ric. Van hieruit naar Natteweg 5, waar vanaf ongeveer 1930 Nico Vrasdonk zijn broodbakkerij beheerde. Het was in die tijd de enige bakkerij waarvan de oven nog met takkenbossen werd gestookt. Hij verkocht in die jaren een heerlijke bruine, zo geheten tarwestoet, volgens zijn eigen beproefde recept gebakken. Ik weet dit alles omdat ik er op 12-jarige leeftijd mijn eerste bakkerservaringen heb opgedaan. Ik heb dit vak na enkele jaren moeten opgeven wegens aandoe ningen van het zo gevreesde bakkers eczeem. Nu een grote sprong naar de Bree- laan, waar op nr. 68 Jan Guichelaar een hele poos zijn brood heeft gebakken tot ook hij is gestopt, waarna het pand alweer jaren bewoond wordt door opeenvolgende families. We komen nu aan bij bakkerijen die (sommige tot voor kort) in Bergen nog steeds in bedrijf zijn, met als oudste de bakkerij van de familie Leijen aan de Loudelsweg hoek Geestweg. Arie Leijen was volgens mij de eerste bakker uit deze familie die in Bergen in de jaren twintig zijn brood bakte in de bakkerij aan de Leo Gcstelweg 5. In 1931 werd Arie opgevolgd door zijn zoon Jan, die net getrouwd was met Trien Olbers. In 1936 verhuisde Jan Leijen met zijn gezin naar de Loudelsweg hoek Geestweg, waar in de bakkerij aldaar het brood werd gebak ken. Na het overlijden van bakker Jan in 1949 nam zijn zoon Jaap Leijen de zaak over, om hier tot volle tevredenheid van velen het bakkersvak voort te zetten. Ook Jaap zijn zoon Jan trad in de voet sporen van zijn vader en hielp reeds op jonge leeftijd mee in de bakkerij. Doch plotseling sloeg het noodlot toe en werd Jaap Leijen in 1999 onverwachts uit zijn gezin weggerukt. Gelukkig kon zoon Jan de bakkerij voortzetten. Dit was dus de vierde generatie. In 2001 werd hij door de Arbo-wet genoodzaakt zijn activitei ten in de bakkerij aan de Loudelsweg te staken. Dit tot grote spijt van zijn buurt- klanten. Gelukkig kon hij overstappen naar de bakkerij van Han de Lange aan 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 22