Een stukje nostalgie Simon Schaper Het BROOD van H. G. A. BAKKER, Bergense bakkers en hun bakkerijen in de vorige eeuw Als 's ochtends vroeg de broden warm uit de oven waren gekomen en afgekoeld op de schappen lagen, werd de bakkersmand gevuld en zwermden de bakkersjongens op hun transportfiets met de broodmand voorop uit over het hele dorp om de klanten te voorzien van wit, bruin, en/of krentenbrood. Vooral de vele kinderrijke gezinnen in de vooroorlogse jaren waren graag geziene klanten bij de Bergense bakkers. Ook ikzelf heb in die tijd als jong schoolverlater en bakkersleerling heel wat kilometers in weer en wind op zo'n fiets gereden, maar het waren plezierige jaren van fluitende bakkers-, slagers- en kruide niersjongens onder elkaar, in een tijd van pure kleinschaligheid. Stationsstr. 2, Bergen (N.H.) Tel. 2595, is buitengewoon smakelijk, machinaal gesneden en verpakt. Probeert eens onze CAKE en ons CAKE-BROOD! aten we eens beginnen in de Stations straat. Daar waar nu de bakkersfamilie Baltus hun zelf gebakken broodwaren in vele vormen en soorten verkopen, werd al vanaf ongeveer 1920 in de achter de win kel gelegen bakkerij gekneed en gebakken door H.G.A. Bakker en zijn gezellen. Van hier naar de Jan Oldenburglaan 6. Daar vonden we in het tweede kwartaal van de vorige eeuw de brood- en banket zaak van N.C. Buisman (eerder Brandei- Se Buisman). Het was een filiaal van de winkel in de Molenstraat 14. Na beëindi ging door hemzelf in de jaren na 1945, werd de zaak nog enige jaren voortgezet door zoon Wim. Na stopzetting door Wim, is er in de voormalige winkel nog lange tijd een reisbureau gevestigd geweest. Wc lopen nu even door en komen aan op de Dr. Van Peltlaan 11. Als eerste is hier omstreeks 1935 Dirk van Tiel begonnen, nadat hij zijn oude bakkerij aan de Loudelsweg had verlaten en hier een geheel nieuwe bakkerij plus winkel startte. Na beëindiging door Van Tiel, hebben tot aan 1963 nog enkele andere bakkers er hun brood gebakken met als laatste bakker Koetsier. (Er wordt nu nog steeds gebakken door Baltus). Nu weer terug naar het centrum en wel naar Oude Prinsweg 1, hoek Kerke- pad. Hier was vanaf 1926 de luxe brood- en banketbakkerij van H.H.W. Kleijbcrg gevestigd. In de latere jaren werd er tevens een automatiek in geplaatst, gevuld met kroketten en andere lekkernijen voor de prijs van een kwartje. In 1948 is deze zaak overgenomen door J.J.H. Schrama, die er later een Chinees restaurant in heeft geopend. Vanaf begin 1980 is in dit pand de woninginterieurzaak van Hoogland gevestigd. Na een korte wandeling door de Dorpsstraat richting R.K. kerk, vonden we op nr. 11 de bakkerij van Hendrik Dijs, waar al vanaf 1915 door deze bakker het warme brood uit zijn oven werd gehaald. Nu is hier niets meer van terug te vinden als gevolg van de nieuw ge bouwde woningen op deze plaats. Wc blijven in de omgeving en gaan naar Molenstraat nr. 14. Hier werd al sinds 1870 brood gebakken door bakker Van Egmond totdat de bakkerij in 1877 door brand werd verwoest. Na bouw door de firma Rampen van een nieuwe bakkerij, bakte Piet Tegel cr weer heel lang zijn brood. In 1912 nam Wim Buisman de zaak over, daarna zijn zoon Jan, en weer later zijn kleinzoon Wim. In 1957 verliet deze Wim Buisman als laatste de bakkerij. Daarna is het een hele poos als burgerwoonhuis in gebruik geweest. De familie Meulendijks woonde cr. Een eindje verder, Molenstraat nr. 3, waar nu een galerie is gevestigd, is de bakkerij tot ver in de jaren tachtig door bakker Zweep gebruikt. Aan het begin van de Loudelsweg, op nr. 6, is in de jaren dertig Gerard Blom- mesteijn begonnen te bakken; na zijn beëindiging heeft er nog enkele jaren een vestiging van Jamin gezeten. Uiteindelijk kwam de bakkerij in de jaren zestig weer in bedrijf en werd het brood er gebakken door bakker De Vries. Op een gegeven moment stopte hij met de bakkerij en koos voor een winkel in stoffen en garens. Ook hier stopte hij mee en win- Banketbakkerij N. C. BUISMAN, Bergen (N.H.) JAN OLDENBURGLAAN 6. - TELEFOON 2018. Voor elke gelegenheid 'n specialiteit! Ruim gesorteerd in diverse soorten Gebakjes, Petits tours, Theekoekjes enz. Chocolade Bonbons Fruit-assortis. De brood- en banket zaak van Brander Buisman, Jan Oldenburglaan 6, circa 1930. IFoto: Collectie Piet Mooij, Bergen NHI. 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 21