Herinneringen aan mijn ambtelijk bestaan Zo speelden we elk jaar het 4-gemeenten- tournooi tegen Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, en voorts tegen diverse bedrijfselftallen uit de omgeving (o.a. de Spoorvogels). Ook herinner ik me nog een uitwedstrijd tegen de gemeente Den Helder. Na afloop werd er gezellig ge danst met dames van die gemeente. Toen op een gegeven ogenblik de chauffeur van de gemeentelijke vrachtauto, die ons ver voerde, naar huis wilde haalden we een geintje uit. Een van onze spelers stopte een flinke aardappel in de uitlaat van de auto, die toen met meer wilde starten. Elelaas werd betrokkene betrapt toen hij de aardappel weer verwijderde. Het gevolg was, dat we de vrachtauto voor taan niet meer mee kregen! Resumé Zo heb ik mij in die 43 jaar met vele gemeentelijke zaken mogen bemoeien, mijnerzijds met veel genoegen. Dat de plaatselijke bevolking mijn werk ook gewaardeerd heeft, bleek ondermeer bij mijn afscheid in 1984 in de centrale hal van het gemeentehuis. Nadat er op de afscheidsreceptie toneelstukjes waren opgevoerd omtrent de wijze waarop ik gewerkt had, kwamen ruim 200 burgers mij de hand schudden. Ja, dit afscheid was grandioos. Zo werden mij behalve de echt tientallen flessen drank (hoe wisten ze dat ik dat wel lustte...) door de kooplui van de zaterdagmarkt op een geïmproviseerde marktkraam diverse artikelen aangebo den, waarbij elke koopman voor tenmin ste één artikel zorgde. Het resultaat was dat naast de broodjes en koekjes, de vis, kaas en sinaasappels ook een onderbroek, een toiletborstel, een stel werksokken, enz. de marktkraam sierden. Door de plaatselijke horeca werd ons zelfs een verblijf van vier dagen in Brussel aange boden, waar we uiteraard dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Toch zijn mijn laatste ambtelijke jaren niet altijd even gemakkelijk geweest, als ik bijvoorbeeld denk aan de invoering van het systeem van functiewaardering, de vele eindeloze vergaderingen (terwijl je nog zoveel ander werk had liggen dat 'af' moest), het werkoverleg, enz., enz. Uit het vorenstaande is wel duidelijk geworden, dat er een heel verschil bestaat tussen de eerste en de latere - en wel spe ciaal de laatste jaren van mijn ambtelijke loopbaan. De gemoedelijkheid en de gezelligheid in de omgang met de bevol king heb ik die laatste jaren gemist. Samenvattend mag ik toch stellen, dat ik altijd prettig gewerkt heb, waarbij ik het belang van de Bergense gemeen schap steeds zoveel mogelijk heb willen en mogen dienen. Voor het raadhuis, circa 1980. Bovenste rij, vlnr: Aafjes, Klerk. Middelste rij: Mooij, Schotten, Bootsma, Sijpheer, Kooijman. Onderste rij: Huizinga, Wessels, Marijke Seelmeijer, Boon, Van Keulen, Schoonderwoerd, Brouwers. 7&"$f i 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 20